නාන නිෂ්පාදනවල වේගවත් වර්ධනය

වැඩිවන පාරිභෝගික ඉල්ලුම සමඟ, නාන නිෂ්පාදන වර්ග ක්‍රමයෙන් තනි ශරීර සේදීමේ සිට බොඩි ස්ක්‍රබ්, බාත් මූස්, මයිටා විරෝධී සබන්, දේදුන්න සබන් යනාදිය දක්වා වෙනස් වී ඇත. නාන නිෂ්පාදන සඳහා පාරිභෝගික ඉල්ලුම අඛණ්ඩව වර්ධනය වීමත් සමඟ වැඩි වැඩියෙන් රූපලාවණ්‍ය වේශ නිරූපණ වෙළඳ නාම ද නාන වෙළඳපොල දක්වා ව්‍යාප්ත වීමට පටන් ගෙන තිබේ. දත්ත විශ්ලේෂණයට අනුව, 2019 දී නාන නිෂ්පාදන සංඛ්‍යාව ශී rapidly ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, නාන නිෂ්පාදන මිලදී ගත් පාරිභෝගිකයින්ගේ සංඛ්‍යාව වසරින් වසර 57% කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර එයින් පෙන්නුම් කරන්නේ නාන නිෂ්පාදන වැඩි වැඩියෙන් විවිධාංගීකරණය වෙමින් පවතින බවයි.


තැපැල් කාලය: දෙසැම්බර් -01-2020